Vol 5, No 1

2014

Special Issue on Electric Power Converter

Table of Contents

Omonowo David Momoh
PDF
1-14
Zulkifilie Bin Ibrahim, Md. Liton Hossain, Ismadi Bin Bugis, Jurifa Mat Lazi, Nurazlin Mohd Yaakop
PDF
15-23
Soumyadeep Ray, Madichetty Sreedhar, Abhijit Dasgupta
PDF
24-31
Byamakesh Nayak, Saswati Swapna Dash, Subrat Kumar
PDF
32-44
Rasoul Shalchi Alishah, Daryoosh Nazarpour, Seyyed Hossein Hosseini, Mehran Sabahi
PDF
45-55
Nakul Thombre, Priyanka Rana, Ratika Singh Rawat, Umashankar S
PDF
56-62
Gnana Prakash, Balamurugan M, Umashankar S
PDF
63-70
S. Srikanth
PDF
71-75
Chetanya Gupta, Devbrat Kuanr, Abhishek Varshney, Tahir Khurshaid, Kapil Dev Singh
PDF
76-82
Malligunta Kiran Kumar, G.R.K. Murthy, S S Srinivas.Addala
PDF
83-92
Sarah Azimi, Mehdi Vejdaniamiri
PDF
93-100
K.Ramalingeswara Rao, K.S. Srikanth
PDF
101-111
Pradip Kumar Sadhu, Debabrata Roy, Nitai Pal, Sourish Sanyal
PDF
112-118
Mutharasan Anburaj, Rameshkumar T, Ajitha A
PDF
119-128
Nithin T Abraham, C.A Pradeep Kumar, Shaema Lizbeth Mathew
PDF
129-134